Việc làm Có rất nhiều cơ hội công việc phù hợp với bạn tại TMA đang chờ được khám phá!
Bạn đã có kinh nghiệm?
Cơ hội phát triển nghề nghiệp xứng đáng với khả năng và kinh nghiệm của bạn.
Bạn chưa có kinh nghiệm?
Nhiều vị trí hấp dẫn, cơ hội nghề nghiệp cho bạn.

Networking and Automation Testers

84A/5 Trần Hữu Trang, Phường 10, Quận Phú Nhuận

Ngày hết hạn: 31/12/2017

Embedded Tester

Tòa nhà TMA, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Ngày hết hạn: 31/12/2017

Android Developer

Tòa nhà TMA, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Ngày hết hạn: 31/12/2017

Network Administrator

Tòa nhà TMA, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Ngày hết hạn: 31/12/2017

iOS Developer

Tòa nhà TMA, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Ngày hết hạn: 31/12/2017

Ruby On Rails (RoR) Developer

84A/5 Trần Hữu Trang, Phường 10, Quận Phú Nhuận

Ngày hết hạn: 31/12/2017

Automation Test Engineer

Tòa nhà TMA, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Ngày hết hạn: 31/12/2017

SQL Developer

Tòa nhà TMA, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Ngày hết hạn: 31/12/2017

UX/UI Designer

Tòa nhà TMA, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Ngày hết hạn: 31/12/2017

Embedded/C++ Developer

Tòa nhà TMA, Công viên phần mềm Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12

Ngày hết hạn: 31/12/2017